Một sốMột số doanh nghiệp dệt may đề nghị nới lỏng cách ly doanh nghiệp dệt may đề nghị nới lỏng cách ly

Một số doanh nghiệp dệt may đề nghị nới lỏng cách ly

Một số doanh nghiệp dệt may đề nghị nới lỏng cách ly Vừa giãn cách, vừa tổ chức sản xuất khiến nhiều doanh nghiệp dệt may “đứng ngồi không yên” bởi sản xuất không hiệu quả trong khi thời gian hoãn giao hàng chỉ có hạn. Ở làn dịch thứ…